RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest SAWINA Spółka z o.o. z siedzibą w Kałęczynie przy ul. Okopowej 34.

Celem przetwarzania danych jest działalność handlowo-usługowa oraz pracownicza.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).

Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

elementy betonowe

© Sawina - Betoniarnia Sawina